Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής έξι (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπό μορφή αντιτίμου

13.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 08:10

Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 53984/18-9-2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ