Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

OΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

23.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Aναρτήθηκαν σήμερα 23/8/2023 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι πίνακες απορριπτέων, σύμφωνα με τη ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Χανίων για την πρόσληψη προσωπικού στην Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων.

ΠΙΝΑΚΕΣ