Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων

12.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη των εκτάκτων αναγκών του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση πρόσληψης