Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2023

23.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών συνολικά 16 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 25/5/2023 έως και 29/5/2023 και ώρα 11.00 πμ,  είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr, είτε αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  - Δήμος Χανίων, Κριάρη 40 Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΔ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ