Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 19/08/2008 09:08

10/05/03,Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Eιδών ρουχισμού για τους υπαλλήλους του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια «Eιδών ρουχισμού (ένδυση, υπόδηση και προσόψια)» για τους υπαλλήλους του Δήμου Χανίων - Ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, συνολικού προϋπολογισμού 170.098 € μαζί με Φ.Π.Α. ή 144.151€ χωρίς Φ.Π.Α. Η προμήθεια αφορά: ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ: ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ: α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.828€ με Φ.Π.Α. ή 38.837€ χωρίς Φ.Π.Α. β. ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.944€ με Φ.Π.Α. ή 24.529€ χωρίς Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32.480€ με Φ.Π.Α. ή 27.525€ χωρίς Φ.Π.Α. β. ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.600€ με Φ.Π.Α. ή 16.610€ χωρίς Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με 37.108€ Φ.Π.Α. ή 31.447 χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης θα προμηθευτεί ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με 6.138€ με Φ.Π.Α. ή 5.202 χωρίς Φ.Π.Α. 1. Προσόψια διαστάσεων 0,90 Χ 0,55 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 ΜΑΙΟΥ 2003 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) της υποκατηγορίας ή των υποκατηγοριών που συμμετέχει. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 166 Γρ. Διαχ/σης. Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ