Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 20/08/2008 12:08

28/02/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Βενζίνης super για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την "Προμήθεια Καυσίμων" για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, των Ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, ενδεικτικού προϋπολογισμού 225.000 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. Η προμήθεια αφορά: Βενζίνη super και αμόλυβδη Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2003 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.45 έως 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα 28210 - 92000 εσωτ. 166 Γραφείο Διαχείρισης Δήμου Χανίων. Ο Δήμαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης