Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 26/08/2008 08:08

14/11/03, Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για την εκτέλεση της ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων του Δήμου Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων επαναπροκηρύσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000€ μαζί με Φ.Π.Α. Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα ν’ αναθέσει με τους ίδιους όρους όμοιο έργο άλλων πολυμελών οργάνων του Δήμου ή των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μετά από εξουσιοδότηση του και έγκριση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός αφορά: Μεταφορά Φακέλου – Δέμα μέχρι ένα κιλό. Μεταφορά Φακέλου άνω του ενός κιλού. Μεταφορά Φακέλου εξωτερικού μέχρι μισό κιλό. Μεταφορά Φακέλου εξωτερικού άνω του μισού κιλού. Άμεση παράδοση μαζικής αλληλογραφίας (άνω των 25 φακέλων στην Πόλη των Χανίων κα ι στους όμορους Δήμους Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας και Ακρωτηρίου ) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτές τις υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 166 Γρ. Διαχ/σης.