Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 27/08/2008 08:08

6/9/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την δημιουργία Εντευκτηρίου- Internet Cafe για τη νεολαία των Χανίων.

Η ΔΗ.Π.Ε.Χ. και η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ως εταίροι του έργου ΔΕΣΜΟΣ / e-QUALITY της Κ.Π. EQUAL, πρόκειται να δημιουργήσουν Εντευκτήριο- Internet Café για τη νεολαία των Χανίων. Στα πλαίσια αυτά προτίθενται να αναθέσουν την οργάνωση και λειτουργία του για τους προσεχείς 10 μήνες, σε δύο (2) επιστήμονες με σύμβαση έργου. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, παιδαγωγικών. 2. Γνώση σε καλό επίπεδο α) WINDOWS β) MS OFFICE (=WORD, EXCELL, ACCES, POWERPOINT) γ) INTERNET – e-mail. 3. Ειδικό ενδιαφέρον για δουλειά με νεολαία ή/και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 4. Ηλικία μέχρι 35 ετών. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα 3. Κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία στους τομείς της συμβουλευτικής ή/και της δημιουργικής απασχόλησης ή/και της εκπαίδευσης εφήβων ή/και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 4. Ενδιαφέρον για εργασία σε ομαδικό περιβάλλον 5. Ενδιαφέρον για συνεχή εκπαίδευση- επιμόρφωση 6. Εμπειρία και ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα 7. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχους ή παρεμφερείς τομείς εργασίας Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό στα γραφεία της ΔΗ.Π.Ε.Χ. (Υψηλαντών 15 Χανιά, τηλ. 28210-87098) μέχρι τις 5/9/03 και ώρες 8.30-2.30 μ.μ. Θα ακολουθήσει συνέντευξη με όσους/ες από τους αιτούντες/ούσες καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές.