Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 25/08/2008 09:08

16/10/03, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανακατασκευή τμήματος αγωγού λυμάτων στην οδό Υδραμίας από την ΔΕΥΑΧ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με απ’ ευθείας ανάθεση έργου για την ανακατασκευή τμήματος αγωγού λυμάτων στην οδό Υδραμίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.700 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία υδραυλικών έργων Α1 τάξης και όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Κα Γεωργία Γρίβα, τηλ. 28210-36293. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ