Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2003 | 25/08/2008 09:08

22/10/03, Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμό για την προμήθεια ενός Μοτοποδηλάτου από το Δημ. Γηροκομείο Χανίων

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων προκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του με κριτήριο κατακύρωσης ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά: 1. ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ Τεμ.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΠΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 97-115 CC ΕΚΚΙΝΗΣΗ : ΜΙΖΑ – ΜΑΝΙΒΕΛΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 4 ενδεικτικού προυπολογισμού 2.000 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου 2003 ημέρα Δευτέρα από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνο (28210-23361) Τμήμα Προμηθειών Δημοτικού Γηροκομείου. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αντιδήμαρχος Χανίων Γεώργιος ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ