Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

15/4/04, Διαγωνισμός για την προμήθεια δερμάτινων μπουφάν για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

22.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:09

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα επιλογής της πιο συμφέρουσας (μετά από αξιολόγηση προσφορών) προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια δερμάτινων μπουφάν για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την επιτροπή προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στις 03/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί με το ταχυδρομείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 35.000 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α.). Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι κατασκευαστές ή έμποροι του είδους αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 1.750 ΕΥΡΩ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης Τηλ. 2821-036275, Φαξ 2821-036289), όπου βρίσκονται τα τεύχη του διαγωνισμού και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ