Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 22/08/2008 08:08

16/4/04, Διαγωνισμός για Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.300 € με Φ.Π.Α. (18%). Η προμήθεια αφορά: Η/Υ + Οθόνη, τεμάχια 15 Λειτουργικό Windows Win XP Gr & Office XP Gr, τεμάχια 15 Εκτυπωτές Dot Matrix, τεμάχια 4 Εκτυπωτές Laser, τεμάχια 2 Εκτυπωτής InkJet, τεμάχια 2 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7 Μαίου 2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 119 και Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Μηχανογράφησης) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ