Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

29/3/04, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού γραφικής ύλης

22.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 07:08

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Απριλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης