Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 20/08/2008 09:08

2/7/04, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου και με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.500 € με Φ.Π.Α. (18%). Η προμήθεια αφορά: Η/Υ + Οθόνη 15 τεμάχια. Λειτουργικό Windows Win XP Gr & Office XP Gr 15 τεμάχια. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 119 και Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Μηχανογράφησης)