Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

26/4/04, Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια υλικών για το Θεάτρο της Ανατολικής Τάφρου

22.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια υλικών για το έργο "Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των κερκίδων και των καμαρινιών - WC του Θεάτρου της Ανατολικής Τάφρου του Δήμου Χανίων 2004" προϋπολογισμού 20.036,12 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Μαΐου του 2004 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου ή των επί μέρους ομάδων. Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα (28210- 92000) εσωτ. 113 κ. Φιλιώ Βολάνη. Ο Δήμαρχος Χανίων Κυριάκος Βιρβιδάκης