Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

30/7/04, Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Στ' ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων.

21.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:43

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο ανοιχτό, διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθριου 254 Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, με σφαγισμένες προσφορές και αξιολόγηση των προσφορών για την ενοικίαση ενός ακινήτου για τη στέγαση του ΣΤ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18/8/ 2004 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της Επιτροπής εκποιούμενων κ.λ.π. ακινήτων. Χαρακτηριστικά ακινήτου. Ισόγειο Μέγεθος: Το ακίνητο θα είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 100 - 100m2 εξαιρουμένων των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων, κ.λ.π. ΘΕΣΗ: Το ακίνητο θα ευρίσκεται μεταξύ των οδών Δακλή, Ακρωτηρίου, Κ. Βουλγαρίδη, Κοκκινίδου, Ι. Βρίγκα , Ρωμανού, Χαλέπας Περιγραφή : Πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα, χωρίς να απαιτούνται οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση στα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΧ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: Προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη διακ/ξη στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 116 Γραφ. Διαχείρισης.