Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004 | 21/08/2008 11:08

30/7/04, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος για τον Δήμο Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ενός Φωτοτυπικού Μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 12.000 € με Φ.Π.Α. ή 10.169,49€ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2004 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο (28210) 92.000 εσωτ. 166 Γρ. Διαχ/σης Δήμου Χανίων ή (28210) 92.000 εσωτ. 119 Γρ. Μηχανογράφησης