Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2004

9/6/04, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ για τον Δήμο Χανίων

20.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου κλειστού VAN και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική περιγραφή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2004 ημέρα. Τετάρτη από ώρα 10.00. έως .10.30.(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών. Κατά τη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίσταται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδρομείο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού. Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην γραμματεία της Δημαρχιακής Επιτροπής με απόδειξη μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού.