Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

16/07/2008 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκ/των του Δήμου Χανίων

16.07.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:20

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου Χανίων » προϋπολογισμού 17.176,60€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 3.263,56€ σύνολο 20.440,16€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ : Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων προϋπολογισμού 7.530,40€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.430,79€ σύνολο 8.961,19€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων προϋπολογισμού 4.569,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 868,22€ σύνολο 5.437,82€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : Λιπαντικά – γράσα λιθίου προϋπολογισμού 876,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 166,55€ σύνολο 1.043,15€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ : Λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες (2Τ) μίξης προϋπολογισμού 1.176,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 223,44€ σύνολο 1.399,44€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’ : Λιπαντικά βαλβολίνη προϋπολογισμού 3.024,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 574,56€ σύνολο 3.598,56€
Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη