Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

18/07/08 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού Προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

18.07.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2008 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ