Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

23/05/08,Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 8 μηχανών σκούτερ για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:32

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 8 μηχανών σκούτερ για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 50.420.17€ πλέον Φ.Π.Α.19% 9.579.83€ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00€ Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (κατασκευαστές ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη