Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

26/03/08,Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών

05.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ως κάτωθι: Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα 39.980,00€. (33.596,64 € πλέον Φ.Π.Α. 6.383,36€) Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Απριλίου 2008 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης