Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

29/08/08, Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων

29.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:18

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 122.640,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 23.301,60€ σύνολο 145.941,60€ Η Προμήθεια αφορά :
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 12.650,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 2.403,50€ σύνολο 15.053,50€
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 750,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 142,50€ σύνολο 892,50€
Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ προϋπολογισμού 31.300,00€ πλέον ΦΠΑ 19%5.947,00 σύνολο 37.247,00€
Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ προϋπολογισμού 70.890,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 13.469,10 σύνολο 84.359,10€
Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΠΙΠΛΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) προϋπολογισμού 7.050,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.339,50€ σύνολο 8.389,50€
Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Τεχνική Περιγραφή
  2. Προϋπολογισμός διαγωνσιμού
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές
  4. Αναλυτικά η Προκήρυξη