Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

3/07/08,Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Εντύπων Μηχανογραφικού Χαρτιού

07.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:48

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προϋπολογισμού 21.620,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 4.107,80€ σύνολο 25.727,80€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: προϋπολογισμού 6.790,00€ πλέον Φ.Π.Α. 1.290,10€ σύνολο 8.080,10€. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 28.410,00€ πλέον Φ.Π.Α. 5.397,90€ σύνολο 33.807,90€ Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16 Ιουλίου 2008 ημέρα Τετάρτη 2008 και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη