Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

4/06/08,Προκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου Χανίων

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 09:16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου Χανίων » προϋπολογισμού 17.176,60€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 3.263,56€ σύνολο 20.440,16€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ : Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων προϋπολογισμού 7.530,40€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.430,79€ σύνολο 8.961,19€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ : Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων προϋπολογισμού 4.569,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 868,22€ σύνολο 5.437,82€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : Λιπαντικά – γράσα λιθίου προϋπολογισμού 876,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 166,55€ σύνολο 1.043,15€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’ : Λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες (2Τ) μίξης προϋπολογισμού 1.176,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 223,44€ σύνολο 1.399,44€ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’ : Λιπαντικά βαλβολίνη προϋπολογισμού 3.024,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 574,56€ σύνολο 3.598,56€ Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη 2008 και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της/των κατηγορίας/κατηγοριών που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη