Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

9/04/08,Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου Χανίων

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:46

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου Χανίων » προϋπολογισμού 19.975,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Απριλίου 2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη