Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

1/8/08,Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας 8 μηχανών σκούτερ για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

01.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 14:05

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’αρ. 490/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας 8 μηχανών σκούτερ για τις ανάγκες  της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου  Χανίων  60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς.
 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Kακλέα Παναγιώτα  τηλ.28210-92000 εσωτ.133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών.
 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την  11 Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.30 π.μ. σε κλειστό φάκελο , στο γραφείο της Δημαρχιακής .
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές