Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

15/10/08, Προκύρηξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων

15.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 15/10/2008

Πληρ. Σ. Τσιμπεράκη , Τηλ.: 28210-92000 εσωτ.133 Αριθμ. Πρωτ. 44979

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 122.640,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 23.301,60€ σύνολο 145.941,60€  

Η Προμήθεια αφορά :

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 12.650,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 2.403,50€ σύνολο 15.053,50€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ προϋπολογισμού 750,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 142,50€ σύνολο 892,50€

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ προϋπολογισμού 31.300,00€ πλέον ΦΠΑ 19%5.947,00 σύνολο 37.247,00€

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ προϋπολογισμού 70.890,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 13.469,10 σύνολο 84.359,10€

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΠΙΠΛΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) προϋπολογισμού 7.050,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.339,50€ σύνολο 8.389,50€

Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης 

 

Αρχεία

  1. Προϋπολογισμός διαγωνσιμού Επίπλων
  2. Τεχνική Περιγραφή Διαγωνισμού Επίπλων
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού Επίπλων
  4. Διακήρυξη Διαγωνισμού επίπλων