Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

7/11/08, Προμήθεια δικτυακών υποδομών Data/Voice για τις ανάγκες του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

07.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 14:30

 

O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με  την υπ''αρ. 48504/06-11-2008  απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων ,  δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση  της  προμήθειας δικτυακών υποδομών για Data/Voice  για τις ανάγκες  του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  προϋπολογισμού 14.580,00€. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη εσωτ.119 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  εως  την Δευτέρα  17 Νοεμβρίου  2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων , Κυδωνίας 29 Χανιά)

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές
  2. Απόφαση προμήθειας