Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

16/12/08, Προκήρυξη απευθείας ανάθεσης ενός εξυπηρετητή (server) και λειτουργικού συστήματος

17.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

 

O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με  την υπ''αρ. 54955/16-12-2008  απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων ,  δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση  της  προμήθειας ενός εξυπηρετητή (server) γενικού σκοπού προϋπολογισμού 5.000,00€ και ενός λειτουργικού συστήματος διακομιστή προϋπολογισμού 700,00€για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων  . Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη εσωτ.119 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  εως  την Δευτέρα  22 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών κα Κακλέα Παναγιώτα (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων , Κυδωνίας 29 Χανιά)

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές λειτουργικού συστήματος
  2. Τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετητή