Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

6/10/08, Συμβάσεις έργου Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

06.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες μέχρι ένα (1) έτος για την φροντίδα των ηλικιωμένων του για τις παρακάτω ειδικότητες :

α) Ιατρός Παθολόγος

Έργο : Παροχή Ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους

Συχνότητα : 3 ωριαίες επισκέψεις την βδομάδα και έκτακτα όταν απαιτηθεί

Ετήσια Αμοιβή : 5.000 Ευρώ

β) Κομμωτής - τρια

Έργο : Φροντίδα ευπρεπούς εμφάνισης ηλικιωμένων

Συχνότητα : 2 τετράωρες επισκέψεις την βδομάδα και έκτακτα όταν απαιτηθεί

Ετήσια Αμοιβή : 4.000 Ευρώ

γ) Φυσιοθεραπευτής

Έργο : Αποκατάσταση κινητικών προβλημάτων ηλικιωμένων

Συχνότητα : 3 ωριαίες επισκέψεις την βδομάδα και έκτακτα όταν απαιτηθεί

Ετήσια Αμοιβή : 4.500 Ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τις απαραίτητες διευκρινήσεις και την υποβολή αιτήσεων .

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. χωρίς να υπάρχει δέσμευση επιλογής κάποιας από αυτές .

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την 13/10/2008 .

 

 

Ο Διευθυντής

Γεώργιος ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ