Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

24/01/2008, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μερικής Απασχόλησης Μετά την 48374/08-10-07 Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων

17.04.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 13:09

 

Διενεργών Οργανισμός:
Δήμος Χανίων

Ημερομηνία Προκύρυξης Διαγωνισμού:
24 Ιαν 2008

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Δικαιολογητικών:
24 Φεβ 2008

Περίληψη Προκύρηξης:

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
Γραφείο Προσωπικού Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 τηλ.2821092000 εσωτ.129