Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

21/05/2008, Υποβολή Εργασιών στο "Εν Χανίοις"

21.05.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

 

Ημερομηνία: 21 Μαϊ 2008


Η Συντακτική Επιτροπή της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ" προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους συγγραφείς να παραδώσουν ή να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στον τόμο του 2008, στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με την ένδειξη «Για την έκδοση «Εν Χανίοις», ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kallistii@yahoo.gr, το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2008. Σημειώνεται ότι εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Οι εργασίες τίθενται υπʼ όψη της Συντακτικής Επιτροπής που αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Κείμενα, δημοσιευόμενα ή μη, δεν επιστρέφονται.
Οι εργασίες που θα περιληφθούν στον τόμο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο και να αναφέρονται στην Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και Λαογραφία της Κρήτης γενικά και των Χανίων ειδικότερα. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή cd) και σε μια εκτύπωση, σε συμβατή γραμματοσειρά 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές και βιβλιογραφία).
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Χουδαλάκη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (τηλ. 28210 92000), και κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου Κρήτης (κιν. 6944801787).

Θέμα: Ανακοίνωση

Εκδότης: Δήμος Χανίων