Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

10/11/2008, Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης)

10.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:56

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ''αρ.  775/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (βενζίνη σούπερ, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων , αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 231.000,00€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Kακλέα Παναγιώτα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  εως  την Δευτέρα  17 Νοεμβρίου  2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων , Κυδωνίας 29 Χανιά).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Αρχεία

  1. Η 775/08 Απόφαση Δ.Σ
  2. Αναλυτικά η Προκήρυξη: