Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

16/12/2008, Aπ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

16.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ'' αρ.  774/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού   56.001,60€ πλέον  ΦΠΑ 19% 10.640,30€ σύνολο 66.641,90€ ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. 

Η Προμήθεια αφορά :

Α)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ  προϋπολογισμού 11.028,80€ πλέον ΦΠΑ 19% 2.095,47€ Σύνολο 13.124,27€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 6.175,50€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.173,34€ Σύνολο 7.348,84€

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ:  ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 16.510,30€ πλέον ΦΠΑ 19% 3.136,96€ Σύνολο 19.647,26€

Δ)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ -ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 17.563,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 3.336,97€ Σύνολο 20.899,97€

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5   ΑΛΛΑ  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 4.724,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 897,56€ Σύνολο 5.621,56€

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Kακλέα Παναγιώτα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  εως την Δευτέρα  22 Δεκεμβρίου  2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων , Κυδωνίας 29 Χανιά).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ