Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2008

2/1/08, Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης "Μελέτης εισόδου πόλεως Χανίων"

04.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:02

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 73135 ΧΑΝΙΑ, Υπόψη Αλεξίας Λακιωτάκη τηλ. 2821092000, FAX 2821093300, email dimos@chania.gr
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ο τόπος της παροχής ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης Τοπογραφικές αποτυπώσεις, μελέτη οδοποιίας, μελέτη τοίχων αντιστήριξης και επιχώματος, μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεύχη δημοπράτησης.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η μελέτη