Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 11/11/2009 10:11

11/11/09, Προκήρυξη διαγωνισμού από τη ΔΕΔΙΣΑ για το έργο: «Υπηρεσίες ενίσχυσης συλλογής στερεών αποβλήτων»

Προκήρυξη διαγωνισμού από τη ΔΕΔΙΣΑ για το έργο: «Υπηρεσίες ενίσχυσης συλλογής στερεών αποβλήτων».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.