Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 18/02/2009 12:02

18/02/09, Δήμος Χανίων προκηρύσσει διαγωνισμό για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χανίων με τίτλο « Χανιά, ο Δήμος μας»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

   Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χανίων με τίτλο « Χανιά, ο Δήμος μας»

Η προμήθεια  είναι προϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03 Μαρτίου 2009 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.30 έως 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης.

 

 

 

 

 

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ         

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη