Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 09/11/2009 01:11

09/11/09, Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ με απευθείας ανάθεση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ.   56340 /  09 - 11-09 απόφασης του Αντιδημάρχου δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση για την Έκδοση  Λευκώματος Λυκείου Ελληνίδων προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τα οποία τα 7.500,00€ καλύπτονται από το Δήμο Χανίων και 7.500,00€ από την ΤΕΔΚ Ν.Χανίων,

 και με τις  εξής τεχνικές προδιαγραφές:

  • Σελίδες 228
  • Διαστάσεις σελίδας 26cm X26cm
  • Χαρτί: Εσωτερικό: velvet 150gr με βερνίκι και τετράχρωμη εκτύπωση,                                                      Εξώφυλλο: μαλακό τετράχρωμο, βάρους 350gr με ματ πλαστικοποίηση και με αυτιά
  • Αντίτυπα: 1050
  • Σελιδοποίηση
  • Επεξεργασία φωτογραφιών με δοκίμια – επίβλεψη της εκτύπωσης
  • Βιβλιοδεσία: κλωστοραφή
  • Χρόνος παράδοσης:20 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους (τιμή μονάδας χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και το ποσοστό του ΦΠΑ που υπάγεται η προμήθεια) σε καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Έκδοση  Λευκώματος Λυκείου Ελληνίδων» με τα στοιχεία του αποστολέα  στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13-11-09 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία.