Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 08/07/2009 01:07

08/07/09, Επανάληψη Διαγωνισμού διανοίξεις – βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, Χρήση 2008-2009.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, Χρήση 2008-2009».

Αρχεία

  1. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής