Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 15/04/2009 12:04

15/04/09, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων

 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό  της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου  Χανίων για τις κατηγορίες (4) «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ»  και  (6) «ΤΣΑΝΤΕΣ-ΖΩΝΕΣ»  Προϋπολογισμού 36.105,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 6.859,95€ σύνολο 42.964,95€

Η Προμήθεια αφορά :

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 :ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  30.320,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 5.760,80€ σύνολο 36.080,80€

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 :ΤΣΑΝΤΕΣ - ΖΩΝΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.785,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.099,15€ σύνολο 6.884,15€

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν και στις δύο κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  28 Απριλίου 2009  ημέρα Τρίτη από ώρα 09,30  έως  10,00  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή  καταστηματάρχες) των ειδών  αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη