Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 07/07/2009 09:07

06/07/09, Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

O Δήμος Χανίων σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 449/06-07-09 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής, δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη SUPER,αμόλυβδη, πετρέλαιο Θέρμανσης και Κίνησης) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προϋπολογισμού 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%  ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς.

            Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κο Μαυρομάτη Σοφοκλή (Τεχνική υπηρεσία) τηλ. 28213-41723 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009  και ώρα 14,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά).

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη