Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 27/02/2009 02:02

28/02/09, Διαγωνισμός για την μίσθωση μιας αποθήκης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

Δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση των προσφορών για την μίσθωση μιας αποθήκης για τις ανάγκες (φύλαξη του αρχείου της Πολεοδομίας και της  Τεχνικής Υπηρεσίας) των υπηρεσιών του  Δήμου  Χανίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει  στις 23/03/2009  ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 09,00 έως 09,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)  , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων  (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό 100-130 τ.μ και  να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για αποθήκη των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κτίριο όπου στεγάζονται η Τεχνική Υπηρεσία και η Δ/νση Πολεοδομίας (Γρηγορίου Ε'' 50 και Κ Σφακιανάκη )  και οπωσδήποτε εντός της περιοχής που ορίζεται μεταξύ των  παρακάτω οδών: : Κυδωνίας  - Ζυμβρακάκηδων - Μ. Μπότσαρη - Μυλωνογιάννη - Κυδωνίας .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη από την Οικονομική Υπηρεσία Γρ. Προμηθειών  Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, Χανιά ,τηλ. 28210-92000 εσωτ. 133

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη