Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/12/2009 11:12

16/12/09, Προκήρυξη προμήθειας 6 Μοτοσικλετών έως 250cc για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια 6 Μοτοσικλετών έως 250cc  για τις ανάγκες  της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου  Χανίων προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α.19%  7.184,87€ σύνολο 45.000,00€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Κ. Σφακιανάκη 50 β’ όροφος Τ.Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (κατασκευαστές ή  καταστηματάρχες) των ειδών  αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821 3 41681 στο Γραφείο Προμηθειών  ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη