Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 04/02/2009 10:02

04/02/09, Προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση ενός αυτοκινήτου τύπου αγροτικού 4X2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ'' αρ.  4878/02-02-2009 απόφασης Αντιδημάρχου Χανίων δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός αυτοκινήτου τύπου αγροτικού  4χ2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού   19992,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κο Μαυρομάτη Σοφοκλή (Τεχνική υπηρεσία) τηλ. 28210-92000 εσωτ.112 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  εως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009  και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ