Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/06/2009 01:06

15/6/09, Προκηρύξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση διαχείρισης ιλύος Ε.Ε.Λ. Χανιών» από τη ΔΕΥΑΧ

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ

http://www.deyax.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=96