Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 19/06/2009 02:06

19/06/2009, Απ΄ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

Χανιά   19/06/2009 

Αρ.πρωτ. : 30694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            O Δήμος Χανίων σε συνέχεια της υπ'' αρ.  371/009 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής, δύναται να προβεί στην απ'' ευθείας ανάθεση της ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: (2) «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ & (5) «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (ΚΔΑΠ), προϋπολογισμού 750,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 142,50€ σύνολο 892,50€ και 7.050,00€ πλέον  ΦΠΑ 19% 1.339,50€ σύνολο 8.389,50€ αντίστοιχα, ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς. 

            Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κο Μαυρομάτη Σοφοκλή (Τεχνική υπηρεσία) τηλ. 28213-41723 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο  έως την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009  και ώρα 14,00 στο γραφείο προμηθειών (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ