Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 16/03/2009 09:03

16/03/09, Διαγωνισμός για την «Φιλοτέχνηση της προτομής του Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (Γερο-Κωστή)»

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για την «Φιλοτέχνηση της προτομής του Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (Γερο-Κωστή)», προϋπολογισμού δαπάνης 30000,00€ με  Φ.Π.Α.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η φιλοτέχνηση προτομής που θα αντιπροσωπεύει τόσο την μορφή όσο και την προσωπικότητα του ΚΩΝ./ΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΓΕΡΟ ΚΩΣΤΗ).

Οι διαγωνιζόμενοι θα παραδώσουν τις συμμετοχές τους μέχρι την 6η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2009 στο γραφείο του Γραμματέα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, και μέχρι την ώρα λήξης του ωραρίου της υπηρεσίας.

H παράδοση μπορεί να γίνει προσωπικά ή με το ταχυδρομείο,   επί  αποδείξει.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες γλύπτες διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, επίσης μέλη του ΕΕΤΕ ή άλλων ισότιμων φορέων του εξωτερικού όπου υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίων Φορέων.

Την  προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ή από το site του Δήμου http://www.chania.gr Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτερικό 113, κ. Φ. Βολάνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Αρχεία

  1. Τοπογραφικό πλατείας Καγιαλέ
  2. Φωτογραφία Κ.Μητσοτάκη
  3. Αναλυτικά η Προκήρυξη