Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2009 | 22/01/2009 08:01

22/01/09, Προκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού, για την «Φιλοτέχνηση της προτομής του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την φιλοτέχνηση της προτομής του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Προκηρύσσει Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για την «Φιλοτέχνηση της προτομής του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 30000,00€ με  Φ.Π.Α.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η φιλοτέχνηση προτομής που θα αντιπροσωπεύει τόσο την μορφή όσο και την προσωπικότητα του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα παραδώσουν τις συμμετοχές τους μέχρι την 30η του μηνός

Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2009 στο γραφείο του Γραμματέα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, και μέχρι την ώρα λήξης του ωραρίου της υπηρεσίας.

H παράδοση μπορεί να γίνει προσωπικά ή με το ταχυδρομείο, επί αποδείξει.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες γλύπτες διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, επίσης μέλη του ΕΕΤΕ ή άλλων ισότιμων φορέων του εξωτερικού όπου υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίων Φορέων.

Την  προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ή από το site του Δήμου http://www.chania.gr Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτερικό 113, κ. Φ. Βολάνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Αρχεία

  1. Κάτοψη χώρου προτομής
  2. Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου
  3. Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου
  4. Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου
  5. Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου
  6. Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου
  7. Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου
  8. Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου
  9. Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου
  10. Αναλυτικά η προκήρυξη