Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 21/05/2010 10:05

20/5/2010, Ανακοίνωση για άδειες ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων γνωστοποι­είται στους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετά­σεις για ειδική άδεια οδήγησης (ΤΑΞΙ) θα γίνουν . στα γραφεία της Υπηρεσίας  στις 30-6-2010.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις,θα γίνονται δεκτά έως τις 25-6-2010.

                                             Διευκρίνιση

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχια­κής Αυτοδιοίκησης Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η καθυστέρηση στην παραλαβή των αδειών οδήγησης που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία για έκδοση, ανανέωση, επέκταση κ.λ.π. οφείλεται αποκλειστικά στην αρμόδια για την εκτύπωσή τους Υπηρεσίας (ΓΑΔΑ).